ระนอง/ทะเลพม่า 2 วัน 1 คืน

รายละเอียด แพ็คเกจ ทะเลพม่า 2 วัน 1 คืน
รวมรถรับ-ส่ง สนามบิน/บขส. > ที่พัก 1 คืน > ทัวร์ทะเลพม่า 1 วัน > อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้
> อุปกรณ์ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ > ค่าดำเนินการเอกสารผ่านแดน 
ราคานี้ใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ - 10 พฤษภาคม 2563     ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น !! 
 • รถรับสนามบิน-บขส.ระนอง
 • เดินทางไปท่าเรือ นำสำภาระฝากไว้ที่ท่าเรือ เดินทางสู่ทะเลพม่า
 • เลือกโปรแกรม
 • เกาะนาวโอพี
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 2 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
 • เนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 เช่น
 • แนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรที่กำลังจะจัดขึ้น
 • แสดงตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • แสดงข่าวสารจากสื่อมวลชน
 • แนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ขายดี หรือสินค้ามาใหม่
Visitors: 65,737