ระนอง/ทะเลพม่า 4 วัน 3 คืน

 • รถรับ-ส่งสนามบิน/บขส ระนอง
 • ที่พัก 2 คืน อาหารเช้า (ตามที่ระบุ ในโรงแรมที่พัก)
 • ทัวร์ City Tour ระนอง
 • ทัวร์ทะเลพม่าตามโปรแกรมที่เลือก 2 วัน
 • อาหารกลางวัน ในทริปทัวร์ 2 ว้น
 • เอกสารเข้า-ออกประเทศพม่า
 • อุปกรณ์ น้ำดื่ม ผลไม้
 • ไกด์นำเที่ยวทางทะเล ประกันภัยทางทะเล
 • ค่าเดินทางมาระนอง ตั๋วเครื่องบิน/ตั๋วบขส.
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • อาหารเย็น และมื้ออื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียม และ E-visa ช่าวต่างชาติ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าเรทเช็คเอาท์
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาล ปีใหม่ / สงกรานต์ อาจจะมีค่าบริการเพิ่ม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัททัวร์
 • ราคาไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
 

ติดต่อสอบถาม /จองแพ็คเกจ

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 65,737