ทัวร์คายัค อ่าวท่าเลน Sunset

  • รถรับ-ส่ง โรงแรม ท่าเรือ
  • อุปกรณ์ เรือคายัค เสื้อชูชีพ
  • ผลไม้ น้ำดื่ม อาหารค่ำ BBQ
  • ไกด์นำเทียว
  • ค่าทำเนียมคนไทย ประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 200/ท่าน
  • ค่าทริปไกด์ (ตามความเหมาะสม)


ติดต่อสอบถาม / จองเดย์ทริป

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 65,737