ชมพระอาทิตย์ขึ้น กระบี่ ดินแดงดอย

  • เวลา 05.00 รถรับ โรงแรมที่พัก ใช้เวลาเดินทาง 20 - 30 นาที
  • ถึงจุดขึ้นดอย ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที
    • เวลา 7.30 เดินทางกลับยังโรงแรมที่พัก
    หมายเหตุ :เดินทางแบบ ส่วนตัว ราคา เริ่มตั้งแต่ 1-4 ท่าน 800 บาท @ 5 - 10 ท่าน 1,200 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าอาหาร ชา กาแฟ บนดินแดงดอย
  • ค่าธรรมเนียมขึ้น คนไทย 40/ ท่าน
  • ค่าธรรมเนียมขึ้น ต่างชาติ 100/ ท่าน


 

ติดต่อสอบถาม / จองเดย์ทริป

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 32,233