ทัวร์ อ่าวลึก Unssen

  • รถรับ-ส่ง โรงแรมที่พัก
  • น้ำดื่ม อาหารกลางวัน
  • ไกด์นำเทียว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าธรรมเนียมคนไทย ผู้ใหญ่ 20/เด็ก 10 บาท/ท่าน
  • ค่าธรรมเนียม ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50/เด็ก 30/่ท่าน
  • อาหารเย็น
  • ทริปไกด์ (ตามความเหมาะสม)
 

ติดต่อสอบถาม / จองเดย์ทริป

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 31,419