• รถร้บ-ส่ง โรงแรมที่พักท่าเรือ จุดที่กำหนด
 • อุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ เสือชูชีพ
 • อาหารกลางวันแบบ ปุฟเฟต์ น้ำดิ่ม ผลไม้
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ประกันภัยทางทะเล
 • เจ้าหนัาที่ถ่ายภาพ
 • จุดรับ-ส่ง นอกเหนือที่กำหนดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ของใช้ส่วนตัว

 • แว่นตา ครีมกันแดด
 • ผ้าคลุมหน้า หรือ หมวก
 • กล่องถ่ายรูป
 • ชุดลำลองกรณี สำหรับเปลี่ยน
 • ยาประจำตัว
 • แจ้งชื่อ-นามสกุล จำนวนผู้เดินทาง เบอร์โทร โรงแรมที่พัก
 • มัดจำ 50 % ยอดรวม แจ้งหลักฐานโอนเงิน
 • ชำระยอดที่เหลือก่อนวันเดินทาง
 • จองใกล้วันเดินทางชำระเต็ม 100%
 • เจ้าหน้าที่จะออก Voucher และ ใบเสร็จให้

ติดต่อสอบถาม / จองเดย์ทริป

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 65,737