ทัวร์คายัคอ่าวท่าเลน Sunset

  • รถรับ-ส่ง โรงแรม ท่าเรือ
  • อุปกรณ์ เรือคายัค เสื้อชูชีพ
  • ผลไม้ น้ำดื่ม
  • ไกด์นำเทียว
  • ค่าทำเนียมคนไทย ประกันภัย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ 200/ท่าน
  • ค่าทริปไกด์ (ตามความเหมาะสม)*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพอากาศ  และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ****


 

ติดต่อสอบถาม / จองเดย์ทริป

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 64,213