สระมรกรต/น้ำตกร้อน/วัดถ้ำเสือ จอยทัวร์

  • รถตู้ รับ-ส่ง แบบจอยทัวร์
  • อาหารกลางวัน
  • ผลไม้ น้ำดื่ม
  • ไกด์นำเท่ียว
  • ค่าอุทยานสำหร้บคนไทย
  • ประก้นภัย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าทริปไกด์
  • กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 400 / เด็ก 200 ท่าน
  • ราคานี้ไม่รวมภาษี 7% ค่าบริการ 3%

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดภัยของลูกค้า ***

 


ติดต่อสอบถาม /จองแพ็คเกจ

Tel : 083-1348447 / 098-0144243
Visitors: 65,737